Praktijkgegevens

Telefonische bereikbaarheid


Praktijknummers

Tussen 8.00 en 17.00 uur kunt u ons bereiken op de volgende nummers:
  R. Wijland     (0165) 31 24 44     Fax (0165) 31 87 42
  C. Philips en H. Weitering   (0165) 31 34 46    Fax (0165) 31 87 42

U kunt deze nummers bellen voor afspraken, verwijskaarten, medische vragen e.d. Deze lijnen worden veel gebruikt en kunnen wel eens bezet zijn. U helpt de assistente door de gesprekken kort te houden. Maakt u zo mogelijk gebruik van de vaste beltijden zodat de bereikbaarheid voor eenieder beter wordt.


Spoednummers
Wanneer er dringend medische hulp nodig is en de praktijklijnen zijn bezet, kunt u gebruik maken van dit spoednummer. Gebruikt u deze optie alleen voor zeer ernstige dringende gevallen en houdt u de lijn niet langer bezet dan nodig is. Het spoednummer wordt buiten de praktijkuren niet beantwoord!

  R. Wijland     (0165) 31 24 44     keuze 1
  C. Philips en H. Weitering   (0165) 31 34 46    keuze 1


Vaste beltijden
  Afspraak maken     Wijland     8.00 - 9.00 uur
        Philips en Weitering   8.00 - 10.00 uur
  Aanvragen huisbezoek       vóór 10.00 uur
  Uitslagen / terugbelspreekuur       tussen 11.00 - 12.00 uur


E-mail

Gelieve geen medisch inhoudelijke vragen per mail te sturen maar via MijnGezondheid.net

Praktijk Wijland wijland@hethuisartsenteam.nl
Praktijk Philips/Weitering philipsweitering@hethuisartsenteam.nl
EHBO
Voor eerste hulp ( open wonden, kneuzingen. verbrandingen etc) kunt u altijd direct terecht. Als u van tevoren de mogelijkheid ziet om te bellen of te laten bellen, houden we rekening met uw komst.


Huisartsenpost 
De avond-, nacht-, en weekeinddienst wordt geregeld vanuit de Huisartsenpost Etten-Leur, Schoonhout 215 in Etten-Leur. U kunt de huisartsenpost bereiken via telefoonnummer (076) 50 40 444. U moet altijd eerst bellen; zonder afspraak binnenlopen is niet mogelijk. Deze dienst is uitsluitend bedoeld voor dringende medische zaken die niet kunnen wachten tot de eerst volgende werkdag.
Het Huisartsenteam OUMC Waarneming
Het Huisartsenteam Wijland Spoed: (0165) 31 24 44 (1) | Praktijk: (0165) 31 24 44 Het Huisartsenteam Philips en Weitering Spoed: (0165) 31 34 46 (1) | Praktijk: (0165) 31 34 46
Adres West Vaardeke 11a
4731 MA Oudenbosch
Kaart
Huisarts(en) R. Wijland
H. Weitering
C. Philips